Świadczymy usługi w zakresie:

Porad lekarskich dla dzieci i dorosłych

Gabinet zabiegowy

W nagłych przypadkach zgłaszać się

(od poniedziałku do piątku 18:00-8:00, soboty, niedziele i dni świąteczne przez całą dobę)

Izba Przyjęć SP ZOZ w Sejnach
tel.: 875 162 009; 875 172 301

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
w Suwałkach ul. Szpitalna 60
87 56 29 244

Telefon Ratunkowy: 112

Certyfikat 2022/P/12
Przychodnia Rodzinna Falmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością spełnia standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej i w dniu 02.02.2022 r otrzymała akredytację udzielaną przez Ministra Zdrowia.
W celu usprawnienia funkcjonowania przychodni proponujemy:

-Umawianie na wizytę u lekarza odbywa się  w Rejestracji osobiście, telefonicznie. W pierwszej kolejności proponowany jest najbliższy wolny termin. Umawiamy pacjentów na wizyty co 15 minut.
Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

-Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz kombatanci maja prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, należy jednak zaznaczyć, że udzielanie świadczenia “w dniu zgłoszenia” nie jest (poza stanem nagłym) uprawnieniem do całkowitego pominięcie harmonogramu przyjęć w danym dniu. Wszystkich pacjentów obowiązuje bowiem “kolejka” ustalona przez świadczeniodawcę dla danego dnia, w którym udzielane są świadczenia. Tym samym w gestii świadczeniodawcy leży określenie kolejności przyjęć pacjentów w każdym dniu z uwzględnieniem przyjęć osób uprzywilejowanych.

-Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być załatwiane “przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Wymaga to wcześniejszego zgłoszenia w Rejestracji. Lekarz nie może przyjąć pacjenta bez wcześniejszej rejestracji w systemie informatycznym.

-Pacjenci nie umówieni, a wymagający porady lekarskiej w danym dniu, będą przyjęci przez lekarza wskazanego w Rejestracji. W pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci umówieni na konkretne godziny.

-Załatwianie spraw członków rodziny(oprócz opiekunów prawnych dot. ich dzieci) wymaga wypełnienia upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną, wypisywanie, odbiór recept i zleceń(upoważnienia dostępne są w rejestracji)

-W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki przez lekarza wskazanego w Rejestracji. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!

-Konsultacja telefoniczna z lekarzem jest możliwa,  po wcześniejszej weryfikacji ważności sprawy przez personel w rejestracji.

-Wizyty domowe realizowane są codziennie wg grafiku pracy lekarzy. . Zgłaszanie wizyt odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. Osoba przyjmująca zgłoszenie przeprowadza wywiad i przekazuje informację dla lekarza który w danym dniu pełni dyżur wizyt domowych. O wskazaniach do wizyty domowej decyduje tylko i wyłącznie lekarz.

-W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe tel. 999, 112

-Po godz. 17.00 nie będą przyjmowani nie umówieni pacjenci. W godz. 18.00-8.00 funkcję Podstawowej Opieki Zdrowotnej przejmuje Nocna Opieka Zdrowotna.


-Kontynuacja leczenia, przedłużanie recept odbywa się w gabinecie lekarskim po wcześniejszym umówieniu się na wizytę lekarską.W przypadku kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest przedstawić pisemną informację o zaleceniach.

-Szczepienia i bilanse małych dzieci odbywają się we wtorki w godzinach 8.00-18.00 i środy w godzinach 15.00-18.00 po wcześniejszym umówieniu się w Rejestracji. Przed wizytą u lekarza pielęgniarka dokonuje pomiarów dziecka i przeprowadza testy przesiewowe.

-W czasie przyjęć dzieci zdrowych w Przychodni nie mogą przebywać  osoby chore.

-Konsultacje telefoniczne odbywaja się w godzinach pracy przychodni, zgłoszenie przyjmuje rejestratorka lub pielęgniarka, przekazuje informację dla lekarza dyżurnego, który w dogodnej godzinie oddzwania do pacjenta.